Informacije

O govorniku

Vedad Viteškić

U svojoj profesiji sam orijentisan na urbanim razvojima gradova kao i institucijama-organizacijama orijentisanim prema javnosti da riješe poslovne, društvene i ostale izazove pomoću urbanih podataka i tehnologija. Kao školovani Magistar arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, usmjerio sam karijeru na poslovima urbanistickog i prostornog planiranja te ubrzo nastavljam MSc studiji na Institute for Housing and Social Science u Rotterdam-u gdje stičem titulu Magistra nauka iz područja Urbanog planiranja i menedžmenta, sa fokusom na kompetitivnost i otpornost gradova. Sistem SDI mreža (stranih direktnih investicija) i kreiranje lokacijskih uvjeta za privlačnost investicija su jedna od tema istraživanja. Prakticiranjem Urbanizma, učestvovao sam u različitim projektima i strategijama Urbanog planiranje.  Kao profesionalac na području arhitekture i urbanizma moj trenutni fokus je usmjeren na integrisanje vještina urbanog planiranja i urbanih podataka sa konceptom “Smart City” koji će zasigurno utjecati na naš urbani ekosistem, ljude i urbanu sredinu u budućnosti. U Zavodu za planiranje razvoja KS radim kao stručni savjetnik za planiranje i GIS ekspert, na poslovima prostornog planiranja kao i tehnikama prostornih analiza sa podacima.

Speciality:Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo BiH