Informacije

O govorniku

Senita Slipac

Senita Slipac je suosnivačica i direktorica OREA-e, prve regionalne online platforme za kupoprodaju ručno rađenih i originalnih proizvoda. Senita dolazi iz nevladinog sektora u kojem više od 15 godina radi na projektima koji pružaju socio-ekonomsku podršku i osnaživanje žena i mladih kroz obrazovanje i profesionalni razvoj. Prije deset godina osnovala je Bosana Fondaciju.

Svoje visoko školovanje fokusirala je na međunarodne studije na University of California u Santa Barbari, a master studij rješavanju konflikata na Seton Hall University u New Jersey-u. Tokom studija imala je priliku stažirati u Ujedinjenim Nacijama, te raditi za nevladine organizacije u ratom zahvaćenim dijelovima svijeta, uključujući Afganistan i pojas Gaze, gdje je radila na obrazovnim i programima za mlade, te osnaživanju žena.

Danas, Senita je posvećena razvoju Bosne i Hercegovine kroz nevladin i poslovni sektor uz poseban fokus i akcent na obrazovanje i osnaživanje pojedinaca i zajednice u cilju samoodrživog razvoja cjelokupne Bosne i Hercegovine.

Speciality:direktorica Orea E- Comer, Sarajevo BiH