Informacije

O govorniku

Mirsad Jašarspahić

Gospodin Jašarspahić rođen je 1971. godine u Kaknju, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Strojarskom fakultetu u Zenici. Godine 2008. gospodin Jašarspahić postao je generalni direktor Rudnika mrkog ugljena Kakanj. Dobitnik je nagrade Manager za 2011. godinu. Trenutno je gospodin Jasarspahić potpredsjednik Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine. Dobitnik je Posebne nagrade u manifestaciji Menadžera godine 2015. godine. Od decembra 2017. godine osnovao je predstavništvo za grupiranje automobilske industrije Privredne komore FBiH u Wolfsburgu (Njemačka). Član je Mediteranskog savjetodavnog odbora PlasticsEurope, Energetskog vijeća BiH, Poslovnog vijeća Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Upravnog odbora društva za održavanje BiH.

Speciality:predsjednik Privredne/ Gospodarske komore Federacije BiH