Informacije

O govorniku

Adnan Bosović

Adnan Bosović je rođen u Sarajevu 1987. godine. Dodiplomski i postdiplomski magistarski studij je završio na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, 2009. i 2014. godine. Trenutno pohađa doktorski studij na Fakultetu za elektrotehniku i informatiku, Tehnički Univerzitet u Grazu, Austrija.

Zaposlen je u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (EPBiH), gdje u Sektoru za razvoj radi kao Stručni saradnik za razvoj distributivnih elektroenergetskih objekata. Zamjenik je rukovodioca stručnog tima razvojnog projekta elektromobilnosti u EPBIH. Na temu uticaja punjenja električnih vozila na elektroenergetski sistem je napisao magistarski rad i objavio 5 naučnih i 3 stručna rada u međunarodnim i domaćim časopisima i konferencijama. Oblasti njegovog interesovanja su: uticaj punjenja električnih vozila na elektroenergetski sistem, kvalitet električne energije, pametne mreže, razvoj elektrodistributivnih mreža, distribuirani generatori.

Speciality:dipl.ing.el- Stručni saradnik za razvoj distributivnih elektroenergetskih objekata JP Elektroprivreda BiH
Email:
Twitter:
Website: