event speakers

Meet with greaters

Dirk Muehlenweg

Head of IoT for Government Industry Global IBM Watson IoT Center
Dirk Muehlenweg je Head of IoT for Government…

mr. Ivona Ivković-Kihić dipl.ing.el.

dipl.ing.el, asistent na odsjeku za Računarstvo i informatiku na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu BiH
Ivona Ivković-Kihić Magistar elektrotehnike, asistent na odsjeku za…

Adnan Bosović

dipl.ing.el- Stručni saradnik za razvoj distributivnih elektroenergetskih objekata JP Elektroprivreda BiH
Adnan Bosović je rođen u Sarajevu 1987. godine.…

Mirsad Jašarspahić

predsjednik Privredne/ Gospodarske komore Federacije BiH
Gospodin Jašarspahić rođen je 1971. godine u Kaknju,…

Senita Slipac

direktorica Orea E- Comer, Sarajevo BiH
Senita Slipac je suosnivačica i direktorica OREA-e, prve…

prof. dr. Amila Pilav

vanredni profesor na Katedri za menadžment i informacione tehnologije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu BiH
Prof. dr Amila Pilav-Velić je vanredni profesor na…

mr. Elma Krasny

dipl.ing.gradj, partnerica u kompnaiji Walter, Sarajevo BiH
Elma Krasny je magistrirala na Univerzitetu u Kanzasu,…

Nataša Crvenković

Product manager , Cementara Lukavac BiH
NATAŠA CRVENKOVIĆ, DIPL. INŽENJERKA GRAĐEVINARSTVA/ PRODUKT MENADŽERICA U…

Event Location

Business & Event Information

A

thens

5, Ventiri Str.
11528 / Athens, Greece

T. +30 210 3615544
F. +30 210 3609168
E. athens@papapolitis.com

L

ondon

5, Ventiri Str.
11528 / Athens, Greece

T. +30 210 3615544
F. +30 210 3609168
E. athens@papapolitis.com